Defendo

better to be a student of reality than a master of illusion

DEFENDO uchodzi za system europejski, pomimo, iż zawiera wpływy z systemów walk z innych części świata. Choć jest to system nowoczesny, jego korzenie sięgają aż do starożytnej historii naszego kontynentu. Opiera się on na technikach, które wywodzą się z podstawowych reakcji obronnych w wypadku realnego zagrożenia życia i które w dużej mierze były dobrze znane przez naszych przodków.

DEFENDO to prostota i skuteczność. Jest łatwym do opanowania systemem, ponieważ skupia się na szerokiej gamie zagrożeń jakie możemy spotkać w nowoczesnym świecie i oferuje minimalną ilość, kompleksowych rozwiązań. Zasada minimalnej ilości technik pozwala, aby poprzez powtarzalność tych samych struktur w różnych sytuacjach, uczestnicy byli w stanie skutecznie odtworzyć zdobytą wiedzę w sytuacji maksymalnego stresu. Podstawowe techniki DEFENDO są oparte na psychologicznym podejściu do strachu, stresu, poczucia zagrożenia i tym jak je wykorzystać, gdy przetrwanie zależy od własnej siły fizycznej.

Techniki są proste i łatwo przyswajalne, dzięki czemu są skuteczne i wykonalne w trudnych sytuacjach.

DEFENDO oferuje unikalny program szkoleniowy, w którym każdy poziom koncentruje się na innym aspekcie samoobrony: odpowiednia postawa i poruszanie się w pozycji walki, wykorzystanie maksymalnej siły podczas wyprowadzania ataków, umiejętność obrony przed nagłymi atakami nadchodzącymi z różnych stron, walka w parterze, taktyka i techniki kontroli przeciwnika, dźwignie, przygotowanie psychiczne i umiejętności obrony przed uzbrojonym napastnikiem.

DEFENDO to zróżnicowany model treningowy do obrony w każdej sytuacji.

Trening fizyczny: w trakcie szkolenia fizyczne możliwości osób trenujących są wykorzystywane z maksymalną skutecznością, dzięki czemu zapewniamy szybki rozwój siły, szybkości oraz poprawę kondycji.

Trening psychiczny (mentalny): uczy kontroli umysłu. Bez realnej siły psychicznej, jest się zawsze na słabszej pozycji w ewentualnym konflikcie. Należy obserwować swoje reakcje, kształcić je w odpowiednim kierunku i w sytuacji zagrożenia odtworzyć je.

Trening techniczny i taktyczny: uczy jak korzystać z mentalnej przewagi, pożądanych w sytuacji zagrożenia życia, w jak najbardziej efektywny sposób. Z odpowiednim szkoleniem, przygotowaniem i świadomością sytuacji mamy szanse na przeżycie niebezpiecznych sytuacji, z którymi musimy się zmierzyć.

Wiele lat pracy zostało włożone w rozwój DEFENDO aby dać pewność, że żadna technika nie zawiedzie w sytuacji zagrożenia. To właśnie dlatego DEFENDO jest uważane za realistyczny system samoobrony, jeden z najlepszych na świecie.